Satakunnan Osuustoiminnan Kehittämiskeskus

on tähän asti keskittynyt uusien osuuskuntien synnyttämiseen. Satakuntaan onkin viime vuosina perustettu yli 60 ns. uusosuuskuntaa. Nyt oli aika tukea toimivien osuuskuntien kasvua ja kehitystä.

Paras keino kehittämiseen on suunnitelmallinen koulutus. Toteutettiin mittava koulutusprojekti, jonka tarkoituksen oli auttaa osuuskuntia kehittymään taloudellisesti menestyviksi yrityksiksi, joilla on selkeät tuotteet, toimiva hallinto ja tehokas markkinointi.

Projektia rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja työhallinto.

Projektiin osallistuville osuuskunnille tarjottiin koulutusta mm. osuuskunnan johtamisesta, taloussuunnittelusta, markkinoinnista ja tuotteistamisesta, toimintaympäristövastuusta, laadusta sekä tietotekniikan ja internetin hyödyntämisestä.

Koulutuksen tukena oli kullekin osuuskunnalle laadittu kehittämissunnitelma, jossa määriteltii tavoitteet, joihin osuuskunta pyrkii.

Projektin aluksi ja lopuksi pohdittiin myös itse kunkin osuuskunnan sisäistä tilannetta, opiskeltiin yhteistoimintaa ja yhdessä työskentelyä. Myös osuuskuntien yhteistoimintaa kehitettiin luomalla yhteinen esite osuuskuntien ja niiden jäsenten osaamisesta. Se oli alku yhteiselle markkinoinnille.

Uusien osuuskuntien luomistakaan ei kokonaan unohdettu. Painopiste oli nyt maaseudulla, missä osuustoimintaa tarjottiin välineeksi työttömien työllistymiseen.

Projektin ohjausryhmään kuuluivat: Sataosaajat Osuuskunta: Tuula Merikivi, puh.joht., Markku Seppänen, siht., Sirkka Elonen, Maija Pietilä, Satakunnan TE-keskus: Timo Aro, Reijo Nevanranta, Maija Saari, Pekka Lehto, Huittisten työvoimatoimisto, Eija Laakkonen, Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus, Eija Kannisto, Satakuntaliitto, Maija Toroska, Osuuskunta Niittyvilla