Mitä osuustoiminta on?

Osuustoiminta on yhteistoimintaa,  jota jäsenet harjoittavat toteuttaakseen yhteisiä taloudellisia, sosiaalisia tai kulttuurisia tavoitteitaan.

Osuuskunta on yritys, jonka tavoitteena on tukea jäsenten elinkeinoa ja taloutta tai muita yhteisiä tavoitteita. Sen jäsenmäärä tai pääoma ovat ennalta määräämättömät. Jäsenmäärä voi vaihdella ja sen mukana pääoma. Laki ei määrittele minimipääomaa.

Osuustoiminnassa järjestäytymis- ja yritysmuoto on toimivuuskysymys pyrittäessä tyydyttämään jäsenten tarpeet.

Osuuskunnan jäsenillä on yhtäläinen päätösvalta osuuskunnan asioihin, ellei säännöissä toisin ole päätetty. Pienessä osuuskunnassa kaikki osallistuvat päätöksentekoon ja myös toteuttavat päätökset.

Osuuskunnan voi perustaa lain mukaan jo kolme jäsentä, mutta jos jäsenet haluavat pysyä työttömyysturvan piirissä, jäseniä tulee olla vähintään seitsemän, ettei heitä pidetä yrittäjinä.

Osuuskunta on yritys, jota koskevat samat vero- ja muut lait kuin muitakin yrityksiä. Osuuskunnan jäsenet ovat vastuussa maksamansa osuusmaksun verran, mutta eivät muulla omaisuudellaan osuuskunnan velvoitteista. Erotessaan jäsen saa osuusmaksunsa takaisin alkuperäisen suuruisena. 

Jos osuuskunta tuottaa ylijäämää, siitä voidaan maksaa korkoa osuuspääomalle tai palauttaa jäsenille heidän käyttämiensä palvelujen mukaisessa suhteessa.

Osuuskunnan hallintoa hoitaa  jäsenten valitsema hallitus sekä toimitusjohtaja.

Osuustoiminnan määritelmä

Osuuskunta on itsenäinen henkilöyhtymä, johon jäsenet liittyvät vapaaehtoisesti toteuttaakseen yhteisesti omistamansa ja demokraattisesti hallitun yrityksen avulla taloudellisia, sosiaalisia tai kulttuurisia tarpeitaan ja pyrkimyksiään.

Osuustoiminnan arvot

Osuuskuntien perustana ovat ihmisten itseavun, omavastuisuuden, demokratian, tasaarvon, oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden arvot. Perustajien perinteitä kunnioittaen osuustoimintaliikkeen jäsenet uskovat rehellisyyden, avoimuuden, yhteiskunnallisen vastuun ja muista ihmisistä välittämisen eettisiin arvoihin.

Kekepalkki2013F
ATAKUNNAN OSUUSTOIMINNAN KEHITTÄMISKESKUS

Satakunnan Osuustoiminnan Kehittämiskeskus, Sataosaajat Osuuskunta, Teljänkatu 8 A2, 28130 Pori. Puh. (02) 633 5095.