Omistajuus - Osallistuminen

Omistajuuden näkökulmasta osallistuminen on pitkälti taloudelliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon osallistumista. Tätä osallistumista ei voida irrottaa päätösten taloudellisiin seuraamuksiin, kuten rahoitukseen ja tuloksenjakoon osallistumisesta. Yksinkertaisimmillaan osallistuminen omistajana tarkoittaa osuuskunnan yleisiin kokouksiin osallistumista ja siellä tilinpäätöksen vahvistamista. Mutta tilinpäätös on jo mennyttä aikaa, tärkeämpää on osallistua toiminnan ja budjetin suunnitteluun ja seurantaan.

Osallistuminen omistajana velvoittaa jäsentä opiskelemaan liiketalouden perusteita, kuten tilinpäätöksen tulkintaa, jotta voi ymmärtää millä tavalla omat toimet osuuskunnassa vaikuttavat sen palkanmaksukykyyn, kannattavuuteen ja vakavaraisuuteen.

Osuuskunnan hallituksen tehtävä on seurata talouden tilannetta. Kun myös jäsenille annetaan tietoa esim. neljännesvuosittain, heillä säilyy tunne omistajuudesta. Jos tilanne näyttää huonolta, esimerkiksi liikevaihto on laskenut edellisvuodesta tai budjetista on jääty paljon jälkeen, jäsenet voidaan kutsua koolle pohtimaan tilannetta ja sen kohentamista.

Sitoutuminen

Omistajuus yksinään ei tuo sitoutumista, sitä pitää tietoisesti rakentaa ja ylläpitää. Varsinkin pienissä työosuuskunnissa, tunne siitä että kuuluu porukkaan, yhteisöön sitouttaa voimakkaasti. Mutta on tärkeää myös kannustaa jäseniä osallistumaan osuuskunnan päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun. Omistajuus, osallistuminen suunnitteluun, oman vaikutuksen havaitseminen päätöksissä sekä hyvästä omistajuudesta ansaittu taloudellinen palkkio rakentavat vahvaa sitoutumista.

Osuuskunnan on jatkuvasti suunniteltava ja kehitettävä tapoja aktivoida jäseniä osallistumaan päätöksentekoon ja toiminnan suunnitteluun. Päätöksentekoon ei voi osallistua ilman tietoa, siksi osuuskunnan pitää aktiivisesti jakaa tietoa toiminnastaan jäsenille, kouluttaa jäsenistöä osuuskunnan kehittämiseen sekä palkita heitä hyvistä suorituksista.

Pohdittavaa omistajuudesta: Lataa tästä

Kekepalkki2013F
ATAKUNNAN OSUUSTOIMINNAN KEHITTÄMISKESKUS

Satakunnan Osuustoiminnan Kehittämiskeskus, Sataosaajat Osuuskunta, Teljänkatu 8 A2, 28130 Pori. Puh. (02) 633 5095.