Omistajuus - Tilinpäätös

Tarkasteltaessa osuuskunnan tilinpäätöstä omistajuuden näkökulmasta on ensinnäkin varmistettava, että jäsenet saavat tilinpäätöksen luettavakseen oikea-aikaisesti ja selkeänä sekä varmistettava, että heillä on riittävät tiedot tilinpäätöksen ymmärtämiseen. Osuuskunnan kannalta tärkeimpiä seurattavia tuloslaskelman lukuja ovat luonnollisesti liikevaihdon kehitys, henkilöstökulut ja tietysti ylijäämä/tappio. Liikevaihdon vertailu edellisiin vuosiin kertoo kokonaissuunnan, onko osuuskunta menossa parempaan vai huonompaan suuntaan. Ja aina pitää miettiä, miksi liikevaihto on sellainen kuin se on.

Henkilöstökulujen osuus liikevaihdosta kertoo siitä, miten osuuskunta tuottaa jäsenilleen. Henkilökuluja kannattaa tarkastella myös jakamalla henkilöstökulut henkilöiden määrällä, jolla saadaan keskimääräinen palkkasumma (palkat + sivukulut). Sen muutokset kertovat myös osuuskunnan tilasta.

Ylijäämä tai tappio on tärkeä seurattavaksi. Pienistä tappioista ei kannata huolestua, jos osuuskunnalla on aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää, niin ettei tappio syö heti osuuspääomaa. Osuuskunnan jäsenten eli omistajien pitää tietää minkälaista tulosta heidän yrityksensä tavoittelee ja miksi. Siitä on hyvä keskustella riittävän usein, jotta jäsenillä on tieto tavoitteesta.

Taseesta kannattaa seurata kahta asiaa: oman pääoman määrää ja vieraan pääoman määrää. Niistä voidaan laskea omavaraisuusaste eli montako prosenttia oma pääoma on taseen loppusummasta sekä suhteellinen velkaantuneisuus eli montako prosenttia vieras pääoma on liikevaihdosta.

Omistajuuden tunteen ylläpitämiseksi kannattaa yleensä laskea myös osuuden matemaattinen arvo. Se saadaan kun osuuskunnan varoista vähennetään sen velat (sekä jaettavaksi päätetty osuuspääoman korko) ja saatu tulos sitten jaetaan osuuksien määrällä. Moni voi yllättyä.

Kekepalkki2013F
ATAKUNNAN OSUUSTOIMINNAN KEHITTÄMISKESKUS

Satakunnan Osuustoiminnan Kehittämiskeskus, Sataosaajat Osuuskunta, Teljänkatu 8 A2, 28130 Pori. Puh. (02) 633 5095.