Omistajuus

Omistajuus on käsitteenä aika hankala. Omistus on käsitteenä tutumpi. Voisiko olla niin, että omistus kuvaa sitä, mitä omistajalla on ja omistajuus kuvaa omistajan suhdetta omistukseen? Perheyritysten liitto kuvaa asiaa näin: “(Vastuullinen) omistajuus merkitsee sitoutumista yrityksen jatkuvuuteen ja kehittämiseen...”

Omistajuuteen luetaan nykyään myös psykologinen ulottuvuus. Sen ytimessä on omistajuuden tunne ja tunnepohjainen side kohteeseen; tunne siitä, että jokin on minun ja meidän. Ja kun jokin on minun, voin vaikuttaa siihen – osaltani hallita sitä.

Henkilöyhtiöissä omistuksen ja omistajan side on selkeä, vahva ja kiinteä. Toiminimen omistaja hankkii elantonsa toiminimen avulla. Osakeyhtiön omistus ei periaatteessa ole millään tavalla sidottu yhtiön toimintaan osallistumiseen. Mutta jos omistamassaan osakeyhtiössä työskentelee päivittäin tai osallistuu aktiivisesti sen hallintoon ja johtamiseen, syntyy myös omistajuus.

Osuuskunnissa omistajuus on oletusarvoisesti läsnä, sillä jäsen liittyy osuuskuntaan taloudenpitonsa tai elinkeinonsa tukemiseksi. Tämä käy selväksi jo osuuskuntalaista: ”Osuuskunnan tarkoituksena on jäsenten taloudenpidon tai elinkeinon tukemiseksi harjoittaa taloudellista toimintaa..."

Osuuskunnan jäsenen omistajuutta voidaan verrata henkilöyhtiön omistajuuteen. Molemmissa omistajan suhde omistukseen on kiinteä. Erityisesti tämä näkyy pienissä työosuuskunnissa. Erona on luonnollisesti se, että osuuskunnassa omistajuutta jakamassa on useampi henkilö kuin yleensä henkilöyhtiöissä.

Tavoitetila

Kun osuuskunta laatii budjetin ja toimintasuunnitelman, se määrittelee myös omistajuuden tavoitetilan, johon pyritään. Tavoitetilan osalta pitää päättää monta asiaa:

Vuosittaiset päätökset ja suunnitelmat perustuvat tietysti jo aiemmin määriteltyihin osuuskunnan arvoihin sekä liiketoimintasuunnitelmaan.

Kekepalkki2013F
ATAKUNNAN OSUUSTOIMINNAN KEHITTÄMISKESKUS

Satakunnan Osuustoiminnan Kehittämiskeskus, Sataosaajat Osuuskunta, Teljänkatu 8 A2, 28130 Pori. Puh. (02) 633 5095.