Osallistuminen

Uudet jäsenet mukaan

Osuuskuntaan tulee aina silloin tällöin uusia jäseniä ja heidät kannattaa mahdollisimman perusteellisesti perehdyttää osuuskunnan toimintaan. Siinä voidaan käyttää apuna kurssitusta tai keskusteluja osuuskunnan muiden jäsenten kanssa. Jäseneksi hakeutuva kannattaa kutsua osuuskunnan kokouksiin tutustumaan osuuskunnan toimintaan.

Hyvä tapa on nimetä uudelle jäsenelle kummi, joka tutustuttaa hänet osuuskunnan käytäntöihin ja muihin jäseniin ja jonka puoleen on helppo kääntyä ongelmatilanteissa. Uusien jäsenten pääsyä mukaan osuuskunnan toimintaan voi helpottaa tekemällä perehdyttämiskansion, jossa kerrotaan osuuskunnan menettelytavoista ja käytännöistä sekä jäsenistä ja heidän tehtävistään.

Uusien jäsenten sulautuminen toimivaan ryhmään ei ole koskaan helppoa eikä nopeaa, siksi siihen kannattaa kiinnittää huomiota. Vapaamuotoiset tilaisuudet ovat hyvä tapa tutustuttaa uudet ja vanhat jäsenet.

Osallistaminen

Osallistaminen on hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävä, jos se haluaa ns. rivijäsenten aktiivisempaa osallistumista ja sitoutumista. Osallistaminen on hyvien ja houkuttelevien osallistumismahdollisuuksien luomista.

Jäsenten on saatava tunne, että heidän ääntään ja toiveitaan kuunnellaan. Eikä pelkästään kuunnella, vaan niiden annetaan vaikuttaa. Osallistuminen yhteiseen suunnittelupäivään turhauttaa, ellei mistään näy tai saa myöhemmin tietoa, miten päivän tulokset ovat vaikuttaneet osuuskunnan toimintaan eli miten päivän aikana tehtyjä suunnitelmia on toteutettu ja myös miten toteutumista on seurattu. Jos kaikkia suunnitelmia tai toiveita ei voida toteuttaa, hallituksen on kuitenkin kerrottava, miten se on käsitellyt asian ja perusteltava päätöksensä.

Erilaisia ryhmätyömetodeja löytyy täältä

Osuuskuntaan ja sen jäsenten muodostamaan yhteisöön kuulumisen tunnetta voi vahvistaa myös pienillä huomionosoituksilla. Kesän alkaessa voi vaikka antaa kaikille jäsenille osuuskunnan logolla varustetun t-paidan ja joulun alla pienen joululahjan.

Pohdittavaa osallistumisesta Lataa tästä

Kekepalkki2013F
ATAKUNNAN OSUUSTOIMINNAN KEHITTÄMISKESKUS

Satakunnan Osuustoiminnan Kehittämiskeskus, Sataosaajat Osuuskunta, Teljänkatu 8 A2, 28130 Pori. Puh. (02) 633 5095.