OMAVALVONTASUUNNITELMA

Palvelujen tuottaja

Sataosaajien toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet

Sataosaajat toteuttaa toiminnassaan seuraavia arvoja:

Luotettavuus:

Asiakaslähtöisyys:

Halu kehittyä/kehittää:

Solidaarisuus:

Tasa-arvo:

Omavalvonnan organisointi, henkilöstö, johtaminen ja vastuuhenkilöt

Asiakkaan ja omaisten osallistuminen

Riskien tunnistaminen ja korjaavat toimenpiteet

Laitteet ja tarvikkeet

Asiakasturvallisuus

Asiakkaan asema ja oikeudet

Asiakkaan kohtelu ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen

Oikeusturva

Hygieniakäytännöt

Lääkehoito

Asiakastietojen käsittely

Porissa 20.4.2017

Minna Seessalo, toimitusjohtaja

Sataosaajat Osuuskunta Itsenäisyydenkatu 42, 28130 Pori

Puh. (02) 633 5095.

Päivitys 2022

m1
SATAOSAAJIEN  TARJOAMAT  PALVELUT:
Logomuunnos20142